Books and brochures

Władysław Stanisław Rybicki

VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA

VIP ADAPTATION® to najbardziej przejrzysta i pragmatyczna Formuła nowoczesnej biologii i nowoczesnej medycyny biologicznej, czyli dziedzin zajmujących się życiem i jego bezpieczeństwem tj.  zdrowiem. Nic dziwnego! Wywodzi się ona bowiem z najbardziej przejrzystej i zarazem najbardziej precyzyjnej naukowo definicji życia, jaką udało się kiedykolwiek sformułować i z którą zgadza sie cały naukowy świat.

Oto owa definicja:

Życie to jeden wielki proces adaptacyjny zachodzący w Czasie i Przestrzeni (VIP – z języka rosyjskiego: Vriemia i Prostranstwo), zaś starzenie się i choroby to cena nieoptymalnej tj. fałszywej  adaptacji (piv-adaptacji), nie- uwzględniającej Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

W tym zatem kontekście utrzymanie i profilaktyka zdrowia, spowalnianie tempa starzenia się, a tym bardziej uwolnienie się od już istniejących chorób wymagają od człowieka dostrojenia (VIP DOSTROJENIA) swojej adaptacji do Praw Czasu i Przestrzeni, czyli VIP ADAPTACJI.

Dodać należy, że powyższa zasada-definicja dotyczy nie tylko biologicznej strony życia, ale życia w ogóle, albowiem wszystkie strony życia podlegają Prawom VIP i pozostają we wzajemnym rezonansie…

Władysław Stanisław Rybicki

VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA

VIP ADAPTATION® to najbardziej przejrzysta i pragmatyczna Formuła nowoczesnej biologii i nowoczesnej medycyny biologicznej, czyli dziedzin zajmujących się życiem i jego bezpieczeństwem tj.  zdrowiem. Nic dziwnego! Wywodzi się ona bowiem z najbardziej przejrzystej i zarazem najbardziej precyzyjnej naukowo definicji życia, jaką udało się kiedykolwiek sformułować i z którą zgadza sie cały naukowy świat.

Oto owa definicja:

Życie to jeden wielki proces adaptacyjny zachodzący w Czasie i Przestrzeni (VIP – z języka rosyjskiego: Vriemia i Prostranstwo), zaś starzenie się i choroby to cena nieoptymalnej tj. fałszywej  adaptacji (piv-adaptacji), nie- uwzględniającej Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

W tym zatem kontekście utrzymanie i profilaktyka zdrowia, spowalnianie tempa starzenia się, a tym bardziej uwolnienie się od już istniejących chorób wymagają od człowieka dostrojenia (VIP DOSTROJENIA) swojej adaptacji do Praw Czasu i Przestrzeni, czyli VIP ADAPTACJI.

Dodać należy, że powyższa zasada-definicja dotyczy nie tylko biologicznej strony życia, ale życia w ogóle, albowiem wszystkie strony życia podlegają Prawom VIP i pozostają we wzajemnym rezonansie…